Kampanjetester

En vellykket kampanje kan stå og falle på om du velger riktige virkemidler for å nå akkurat ditt publikum. Ofte vil man på slutten av en prosess stå igjen med flere forslag og samtidig mangle et godt beslutningsgrunnlag for hvilket alternativ man skal velge. I disse tilfellene anbefaler vi at man gjennomfører en annonsetest.

En kampanjetest gjennomføres ved at ulike grupper med lik sammensetning blir eksponert for et kampanjealternativ hver. Dette kan være alt fra et filmklipp til et banner til en radiovignett. At ingen av gruppene blir eksponert for mer enn ett alternativ gjør at gruppene forblir upåvirket av de andre alternativene og da gir et mer objektivt syn på nettopp det virkemiddelet de blir vist. I tillegg gjør det at gruppene har lik sammensetning at forskjellene mellom gruppene sin smak og behag vil være minimal.

Etter at gruppene har blitt vist sine respektive annonser måles også gruppenes holdninger til avsender. Denne holdningen sammenlignes så mot en kontrollgruppe som ikke har blitt vist noen ting, men kun tar stilling til avsenderen. Dette er for å passe på at kampanjen ikke skal ha en negativ effekt på hvordan publikum oppfatter avsender.

Hos Respons Analyse gjennomfører vi ofte kampanjetester og har hjulpet våre kunder både med å finne frem til de beste kampanjene for sine målgrupper, samt avverget og forhindret noen feilskjær.

For mer informasjon om kampanjetesting ta kontakt med en av våre rådgivere i dag.

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!