Omnibus – få spørsmål på nett

Har du behov for å få svar på noen få spørsmål? En webbus er en rask og kostnadseffektiv måte å belyse problemstillingen din på. Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består av utvalgte spørsmål med ulike temaer fra flere kunder. Ettersom flere oppdragsgivere deler på kostnadene, kan vi tilby webbus-spørsmål til svært hyggelige priser.

Webbus gjennomføres hver uke

Dersom du trenger hjelp til å ta et riktig valg, til å vite hvor du står, har et lite knippe spørsmål du gjerne vil ha svar på eller ønsker å avkrefte eller bekrefte noen hypoteser, kan en omnibusundersøkelse være perfekt for deg. Webbus er også perfekt for å teste annonser med bilde, lyd eller video, samt for mer sensitive eller ømtålige tema, hvor intervjusituasjonen kan gjøre det ubekvemt å svare ærlig. Webbus er også et veldig godt alternativ dersom du har noen spørsmål det haster å få svar på, da vi gjennomfører webbus ukentlig.

Undersøkelsen er basert på 1000 respondenter og blir sendt til et landsrepresentativt utvalg av Responspanelet 18+ (16+ ved spesielle behov). Utvalget blir trukket tilfeldig og proporsjonalt i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall fordelt på kjønn og alder, justert for forventede svarprosenter.

Svarene vil i etterkant vektes på kjønn, alder og landsdel.

Dine resultater blir brutt ned på våre faste bakgrunnsvariabler, som er kjønn, alder, bosted (landsdel og kommunestørrelse), utdanning, personinntekt og husstandsinntekt. Andre demografiske variabler kan inkluderes mot tillegg i pris.

Vi gjennomfører altså landsrepresentative webbuser ukentlig.  I tillegg har vi egne sporadiske webbuser for Oslo og Akershus.

Ta kontakt for priser og tidsfrister!

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!